صنعت آلورئه ورا با حمایت مجموعه اصتناد می تواند یکی از شاخصه های اقتصادی کشور و جهان باشد

صنعت آلورئه ورا با حمایت مجموعه اصتناد می تواند یکی از شاخصه های اقتصادی کشور و جهان باشد
فعال و محقق صنعت آلورئه ورا گفت:
صنعت آلورئه ورا در خصوص مجموعه اصتناد می تواند یکی از شاخصه های اقتصادی کشور و جهان باشد چرا که آلورئه ورا یکی از منابع مهم در توسعه اقتصاد کشور است.

اسماعیل بخشی در گفت وگو با خبرنگار آفتاب گفت: متاسفانه در زمینه آلورئه ورا اقدامات زیادی صورت نگرفته است و مانع های زیادی در صنعت آلورئه ورا  وجود دارد چرا که گیاه آلورئه ورا بسیار دارای خواص بسیاری است و بومی کشور خودمان است.

این نخبه صنعت آلورئه ورا  ادامه داد: زمانی که بنده به این صنعت ورود پیدا کردم از ماندگاری برگ که بعد از برداشت زیر یک هفته یا ده روز بود با تکنیک هایی به ۱۲ الی ۱۸ ماه رسانده ایم همچنین برداشت برگ سالی دو بار برداشت می شد اما با تکنیک هایی برداشت ماهیانه اتفاق افتاده است.

بخشی به تاثیر مثبت همایش اصتناد در صنعت آلورئه ورا  اشاره کرد و گفت:
صنعت آلورئه ورا  در خصوص مجموعه اصتناد می تواند یکی از شاخصه های اقتصادی کشور و جهان باشد چرا که آلورئه ورا یکی از منابع مهم در توسعه اقتصاد کشور است.

وی در پایان تاکید کرد: مجموعه اصتناد الگوسازی,حمایت و تجلیل از مفاخر ملی در تولید دانش بنیان و اشتغال با رویکرد اجرایی اقتصاد مقاومتی انجام می شود و ما با حمایت های مجموعه اصتناد و سایر ارگان ها می توانیم آلورئه ورا را در صدر محصولات تجاری  کشور قرار دهیم.