پیام دکتر رحمان علی نژاد

رحمان علی نژاد

مدیرعامل موسسه اطلاع رسانان راهیان فتح

سلام
تشکر می کنم از دوستانی که این جلسه را برگزار کردنند.امیدوارم ادامه دار باشد تا مردم ایران به جایگاه واقعی برسد.