رامین اسدی

عضو شورای سیاست گذاری

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

قائم مقام وزیر و مدیرکل اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی کردستان به مدت دو سال

مدیرکل اداره کل کار و امور اجتماعی کردستان به مدت 4 سال

مدیرملی سرمایه گذاری پروژه اشتغال از 96 تا کنون


تحصیلات:

کارشناسی مدیریت تکنولوژی نساجی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .