دکتر ژما جواهری پور

پژوهشگر اقتصاد انرژی

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

– مشاور معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست

– معاون آموزش نیروی انسانی شهرستانهای استان تهران

سابقه کار رسمی : 1373 – تاکنون (28 سال)

سوابق فعالیت های حرفه ای

–  مدیرعامل موسسه مردم نهاد راگا (انرژی های تجدیدپذیر)

–  نایب رئیس انجمن حمایت از حقوق تولید کننده و مصرف کننده شهرری

–  نماینده آموزش و پرورش در شورای طرح باز آفرینی شهری استانداری تهران

–  نماینده سازمانهای مردم نهاد در هیات نظارت فرمانداری شهرری

–  مشاور اقتصادی اداره کل آموزش و پرورش استان تهران

–  مدیر بخش آموزش نمایشگاه های بین المللی محیط زیست

–  مشاور معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری تهران (برنامه سوم شهرداری )

–  مشاور اقتصادی طرح نظام رتبه بندی معلمان

–  کارشناس برنامه های تلویزیون و رادیو (اقتصاد – کارآفرینی – آموزش )

–  ناظر پروژه های ستاد زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور

–  مشاور اقتصادی پروژه های انرژی های تجدید پذیر فعالیت های علمی و فرهنگی

–  مدرس دوره های ضمن خدمت دولتی

–  نویسنده مجالت رشد آموزشی

–  نویسنده مقاالت و یادداشت های روزنامه

–  داور جشنواره خوارزمی

–  مدرس دوره های بین المللی بهینه سازی انرژی در ساختمان

–  عضو کمیته علمی کنفرانس های :

*کنفرانس مدیریت کالنشهر ( دو دوره )

*کنفرانس اقتصاد سبز

*کنفرانس ایمنی سفر

*کنفرانس توسعه و عدالت آموزشی

–  عضویت در انجمن های :

*معلمان فیزیک ایران

*ترویج علم ایران

*انرژی های تجدیدپذیر

*انرژی خورشیدی

*فیزیک ایران

*خاک ایران ( عضو افتخاری )

*کنسرسیوم انرژی

*مدیریت بحران

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .