دکتر نادر نوروزی

شهردار کرمانشاه ، رئیس کمیته مدیران شهری

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

رئیس کمیته مدیران متخصص و نوآور شهرسازی رویداد

مشاور عالی استانداری استان مرکزی

معاون بازرسی کل ناجا

مدیر کل حقوقی شهرداری تهران

معاون اجرایی و اطلاع رسانی کرسی و مرکز حقوق بشر صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی به مدت 3 سال

کارشناس ارشد کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام

سر پرست معاونت ارتباطات و خدمات علمی

سرپرست تیم اعزامی کرسی حقوق بشر به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

مسئول گروه حقوق و علوم سیاسی مرکز مطالعات ناجا

مسئول گروه حقوق مرکز مطالعات دانشگاه امام حسین (ع)

عضو هیأت رئیسه فدراسیون بولینگ و بیلیارد

عضو علمی کمیته مطالعات راهبردی حقوق شهروندی دانشگاه شهید بهشتی

دبیر کارگروه علمی تخصصی حقوق شهروندی سازمان بسیج حقوقدانان

عضو هیئت مدیره دفتر وکلای دادگستری تهران در قوه قضائیه

مدیر نمونه شهرداری تهران در چندین نوبت

عضویت در جامعه فرهنگی، مذهبی و قرآنی کشور در زمینه برنامه ریزی و حمایت

عضو کمسیون حقوقی و روابط بین الملل مجمع شهرداران آسیایی

عضو شورای علمی طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

++++++++++++

کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری در رشته حقوق جزا و جرم شناسی در دانشگاه تهران

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .