دکتر مهرداد نادری

دبیر هیات علمی سلسله همایشهای اقتصاد مقاومتی

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

  • منتخب نمونه دستگاهی در جشنواره شهید رجایی
  • مشاور عالی صنعت در انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ایران
  • مشاور علمی انجمن اقتصاد مقاومتی
  • رئیس اتاق فکر و تخصص صنایع و تجهیزات پزشکی در بنیان فناوران
  • عضو هیات موسس آکادمی متخصصین و نوآوران
  • عضو هیات تحریریه روزنامه جمله
  • عضو هیات تحریریه ماهنامه اقتصاد مقاومتی ایران فردا
  • دکترای مدیریت راهبردی
  • دارای مدرک MBA و DBA در مدیریت کسب و کار

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .