دکتر عیسی امامی

عضوهیئت مدیره ی بانک قرض الحسنه مهرایران، نماینده ادوار مجلس

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

 • عضوهیئت مدیره ی بانک قرض الحسنه مهرایران
 • نمایندهٔ دورهٔ نهم مجلس شورای اسلامی
 • دبیر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
 • مدیریت بانک ملت استان گلستان
 • مشاور معاون اجرایی مدیر عامل بانک ملت کشور
 • مدیرشعب بانک ملت
 • نایب رئیس شورای اسلامی شهرگرگان
 • عضوشورای رقابت
 • عضو هیئت مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران
 • نماینده شورای عالی جوانان در استان‌های مازندران و گلستان
  «+++++++++++++++++»
  کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .