دکتر عبدالرحیم حسن نژاد عمرانی

مشاور علمی و فرهنگی در امور ایرانیان خارج از کشور

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .