دکتر سید مجتبی سید زاده

بازرس قانونی و مدیر حسابرسی صدا و سیما در سنوات پیشین

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

بازرس قانونی و مدیر حسابرسی سازمان صدا و سیما

عضو هیئت رئیسه کمیته سوپر ساباکی تکواندو

«+++++++++++++++++»

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .