دکتر سید سبحان حسینی

نماینده ادوار مجلس، عضو کمیسیون مجمع تشخیص مصلحت

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

– نمایندهٔ دو دوره حوزهٔ انتخابیهٔ گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی

– مشاور استاندار در امور مجلس و رابط با نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ادواری استان

– فرماندار آق قلا

– عضو شورای شهر گرگان

– دبیر هیات مرکزی انجمن های اسلامی

– عضوء هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی

– عضوء هیأت مدیره پتروشیمی خراسان

– عضوء هیأت مدیره سیمان یاسوج

– رئیس هیأت مدیره پتروشیمی فاعل دریا

– مسئول کمیته جوانان مجمع تشخیص مصلحت نظام

– معاونت اداره آموزش و پرورش

– عضوء کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام

– مشاور مدیر عامل بانک ایران زمین

«+++++++++++++++++»

کارشناس ارشد مدیریت

دکترای مدیریت استراتژیک

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .