دکتر رضا حاجی پور

نماینده مجلس ، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

– نماینده مردم شریف آمل در مجلس شورای اسلامی

– سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات

– رئیس مجلس نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی

– شهردار منطقه 22 تهران ( مندرج در سایت مرکز پژوهشهای مجلس )

– بخشدار رودهن

– بخشدار آبعلی

– شهردار منطقه ۲۲ شهرداری تهران ناحیه سه

– مدیر روابط عمومی اداره کل رفاه و امور اجتماعی سازمان صدا و سیما

– رئیس شورای‌های آموزش و پرورش و ورزش رودهن و آبعلی

– رئیس تعاونی مسکن کارکنان سازمان صدا و سیما

– مشاور برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی استان تهران 

«+++++++++++++++++»

دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی شهری

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .