دکتر امیر احسانی

استاد و پژوهشگر اقتصاد و امور بانکی

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

-مشاور ارشد هلدينگ سرمايه گذاري مهر ايران

-رييس حوزه مركزي مديريت امور شعب منطقه سمنان بانك سپه

-قائم مقام باشگاه تعليم و تربيت يونسكو در ايران

-سرپرست امور شعب بانك انصار استان سمنان

-مدير امور شعب موسسه اعتباري ثامن استان سمنان

-مسئول آمار و انفورماتيك اداره كل تعاون استان سمنان

-مدرس و عضو هيات تخصصي آموزش دانشگاه علمي كاربردي

-مدرس، استاد راهنما و داور دانشگاه آزاد اسلامی

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .