دکتر اقبال شاکری

نماینده مجلس، عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

نماینده  تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی

عضو کمیسیون عمران سال دوم

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

«+++++++++++++++++»

عضو شورای شهر تهران و نماینده شورای شهر تهران در دوره چهارم

رئیس حوزه عمرانی و املاک و مستغلات دانشگاه آزاد اسلامی

دبیرکل اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان در اروپا

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

دبیرکل اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان در اروپا

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ریاست هیئت مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران.

«+++++++++++++++++»

دکترای مهندسی عمران از دانشگاه منچستر انگلستان

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .