در کنار اغنای روحی نخبگان، باید به مسئله اقتصادی آن ها هم توجه شود

در کنار اغنای روحی نخبگان، باید به مسئله اقتصادی آن ها هم توجه شود
دکتر امیر مهدوی، نویسنده پژوهشگر گفت:
باید ضمن اغنای روحی و فرهنگی نخبگان به مسئله اقتصادی نخبگان هم توجه کنیم و اهداف اقتصادی شان را پیاده کنیم

دکتر امیر مهدوی در گفت وگو با خبرنگار اصتناد آنلاین گفت:
بهترین موضوعی که می شود به آن استناد کرد تجمیع نخبگان صنعتی برای ایجاد یک فضای راهبرد فضای اقتصادی است

وی ادامه داد: می بایست اطلاعاتی که نخبگان دارند را  تبدیل به طرح های اجرایی کنیم.

این پژوهشگر تصریح کرد: باید ضمن اغنای روحی و فرهنگی نخبگان به مسئله اقتصادی نخبگان هم توجه کنیم و اهداف اقتصادی شان را پیاده کنیم

وی در ادامه اظهار کرد: پیشنهاد ما استفاده از امکانات نیمه دولتی و دولتی برای به ثمر رسیدن اهداف نخبگان  است که  با استفاده از فراکسیون مجلس برای بهره گیری از امکانات این امر امکان پذیر است.
مهدوی افزود: برای انجام این امور باید اراده تقویت شود و دستگاه های اجرایی در این زمینه باید فعال باشند و این نیازمند تعریف تعاملات است.