جای خالی با مجمع عالی اصتناد برای تحکیم اقتصاد به درستی پر و جایگزین شد

جای خالی با مجمع عالی اصتناد برای تحکیم اقتصاد به درستی پر و جایگزین شد
مدیر عامل انجمن صنفی کارفرمایان دانش بنیان کشور:
جای تقدیر و تشکر دارد بسیار مجمع عالی تشکیل شده است و این یک جای خالی بود به واسطه اینکه هم بزرگان کشور هم فعالین اقتصادی در کنار یکدیگر جمع شوند

اصتناد آنلاین: دکتر محمد هادی طسوجی آذر، مدیر عامل  انجمن صنفی کارفرمایان دانش بنیان کشور  به نقش مجمع عالی اصتناد در رابطه با تحیکم اقتصاد اشاره کرد و گفت: جای تقدیر و تشکر دارد بسیار مجمع عالی تشکیل شده است و این یک جای خالی بود به واسطه اینکه هم بزرگان کشور هم فعالین اقتصادی در کنار یکدیگر جمع شوند و بتوانند نقطه نظرات مختلفی را ارائه دهند.

وی ادامه داد: یکی از مسائل خیلی بزرگی که در دنیا وجود دارد این است که متمرکز روی صادرات کالاهای غیرنفتی شود.خوشبختانه این مهم در کشورهای ما هم وجود دارند.

طسوجی آذر افزود: مجموعه ما با مجوز های قانونی اقدام به ایجاد هویت حقوقی کاملا قانونی  برای فعالان اقتصادی کشور در حوزه  بین الملل می کند تا با شرکت های هم جهت خودشان تبادل علم و کالا کنند تا وارد بازار صادراتی شود
مدیر عامل  انجمن صنفی کارفرمایان دانش بنیان کشور  تصریح کرد: طبق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه  می بایست تمرکز درامدها به سمت درامد غیرنفتی باشد ما با کمک دوستان دلسوز کشور این اهداف را محقق می کنیم.

وی خاطر نشان کرد: در تمامی صنوف انجمن صنفی کارفرمایی وجود داشت اما در مسیر دانش بنیان جای آن خالی بود که افراد بتوانند دستاوردهای خود را تجاری سازی کنند و با همکاری وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی اولین انجمن صنفی کارفرمایی دانش بنیان کشور تاسیس شد و اینجانب به سمت مدیر عامل و دکتر عباسی دبیر انجمن مخترعین کشور به سمت ریاست هیات مدیره و کلیه فعالیت ما این است، تولیدات دانش بنیان را به حوزه های بین الملل معرفی کنیم.