تندیس و لوح سپاس همایش

تندیس ملی مفاخر اقتصاد مقاومتی

تندیس ملی مفاخر اقتصاد مقاومتی در این دوره از همایش  به یکصد تن از مدیران برتر، تلاشگر و پویا در عرصه های تولید ، دانش بنیان و اشتغال زایی کشور اهدا خواهد شد که پس از فراخوان و حضور بسیاری از صنایع، فناوران، شرکتهای دانش بنیان و بنگاههای تولیدی، خدماتی، اقتصادی و تجاری خصوصی و دولتی، بر اساس چک لیست ممیزی و ارزیابی از پیش تدوین شده توسط هیات داوران و شورای ارزیابی همایش، در دو مرحله بصورت ناشناس ارزیابی شده اند و با عنایت به اثرات ارزش آفرین و الگوسازی الگوهای موفقیت واحدهای مذکور در سطح کشور، تندیس مفاخر ملی تولید ، دانش بنیان و اشتغال با رویکرد اقتصاد مقاومتی ، همراه با مدال افتخار و لوح سپاس با پشتوانه ا ی از ارزشهای افزوده (مندرج در بخش شورای تندیس ) طی مراسمی با شکوه همراه با حضور رسانه های ملی و پایگاه های اطلاع رسانی و اخبار با حضور مسئولین بلند پایه و مدیران ارشد ملی تقدیم حضور مدیران واحدهای مذکور خواهد شد همچنین همزمان با ارزیابی واحدهای متقاضی دریافت تندیس درسطح ملی ، به ده واحد برتر هر استان که امتیاز بیشتری در فرایند ارزیابی نسبت به دیگر واحدهای ثبت نام شده در آن استان کسب نموده اند تندیس استانی مفاخر استانی تولید ، دانش بنیان و اشتغال با رویکرد اقتصاد مقاومتی اهدا خواهد شد که ضمن دعوت از برترینهای هر استان جهت حضور در همایش ملی به عنوان میهمانهای ویژه، بر اساس برنامه ریزی و زمانبندی مدون، در بازه سه ماهه پس از برگزاری همایش ملی، در هر استان طی مراسمی با حضور مدیران استانی تقدیم حائزین دریافت تندیس استانی خواهد شد.

تندیس استانی مفاخر اقتصاد مقاومتی

همزمان با ارزیابی واحدهای متقاضی دریافت تندیس درسطح ملی ، به ده واحد برتر استان که امتیاز بیشتری در فرایند ارزیابی نسبت به دیگر واحدهای ثبت نام شده در آن استان کسب نموده اند تندیس مفاخر استانی اهدا می گردد.

شورای تندیس

به منظور ارزش گذاری بر شان و منزلت جایگاه مفاخر اقتصاد مقاومتی ، شورایی تحت عنوان شورای تندیس با حضور نمایندگان و کارشناسان سازمانها و وزارتخانه های مرتبط تشکیل شده است تا با هدایت ظرفیت و خدمات موجود در سازمان متبوع و هم افزایی و تجمیع کل ظرفیتهای سازمانها و وزارتخانه های مرتبط جهت ایجاد ارزش افزوده بر تندیس مفاخر اقتصاد مقاومتی و پذیرش سازمانهای مختلف به عنوان برترینهای تولید، اشتغال و دانش بنیان بر غنای اعتباری و علمی و فناوری این مهم بیفزایند.

یادآوری : حداکثر در روز برگزاری مراسم ، بر اساس نشستها و جلسات فی مابین نمایندگان و کارشناسان مذکور ، لیستی از اعتبارات و ارزشهای دریافت کنندگان تندیس به صورت رسمی اعلام خواهد شد.

بخشی از امتیازات و جوایز دریافت کنندگان تندیس مفاخر اقتصاد مقاومتی

* اهداء نشان و تندیس نفیس مفاخر اقتصاد مقاومتی  در روز همایش با حضور مسئولین بلند پایه همراه با انعکاس رسانه ای

* دریافت خدمات و امکانات ویژه از وزارتخانه ها، دانشگاه ها، سازمانها و دیگر ارگانهای میزبان و متولی همایش

* درج لوگوی دریافت کنــندگان تندیس در سامانه سلسله رویدادهای اقتصاد مقاومتی

* درج تیزر تبلیغاتی مفاخر اقتصاد مقاومتی در لوح فشرده همایش و فضاهای مجازی مرتبط

* ساخت تیزر معرفی واحد دریافت کننده تندیس و پخش تیزر مذکور در زمان اهدای تندیس

* اختصاص دو صفحه طلایی در دانشنامه اقتصاد مقاومتی به هر یک از دریافت کنندگان تندیس

* حضور مدیرعامل واحد دریافت کننده تندیس در ویژه برنامه مفاخر اقتصاد مقاومتی یکی از شبکه های تلویزیونی

* حضور و مصاحبه با واحد دریافت کننده تندیس بصورت اختصاصی در استودیوی رسانه همایش و انتشار در فضای مجازی و …

* مصاحبه رسمی با مدیرعامل واحد دریافت کننده تندیس در یکی از روزنامه های رسمی جمهوری اسلامی با ذکر نشان دریافتی

* نصب استند با چاپ  بنر اختصاصی با درج  لوگو و نام واحد دریافت کننده تندیس در مسیر تشریفات همایش

* درج لوگوی واحدهای دریافت کننده تندیس روی بنر پشت سن همایش و پکیج هدایای ویژه مدعوین

* چاپ و اهدای عکس یادبود یکصد تن از مفاخر اقتصاد مقاومتی با مسئولین و حامیان مفاخر اقتصاد مقاومتی بصورت گروهی و فردی

* عضویت مدیرعامل واحد دریافت کننده تندیس مفاخر اقتصاد مقاومتی در شورای راهبردی سلسله همایشهای اقتصاد مقاومتی

* تدوین و طبقه بندی اسناد عارضه ها و چالشها و ارائه به مسئولین و مدیران مرتبط با موضوعات جهت اخذ مشاوره راهکار و حمایت های لازم

* درج امضای واحدهای دریافت کننده تندیس و اعضای شورای سیاستگزاری ذیل بیانیه پایانی همایش

یادآوری : به منظور بهره گیری از ظرفیت گروهی و عدم هزینه کرد منابع مالی مورد نیاز از بودجه ی ملی ، هزینه ها ی برگزاری همایش  و تشریفات جانبی با توصیفات مندرج در فوق ، بصورت مشارکتی از حائزین شرایط دریافت تندیس و حامیان همایش دریافت خواهد شد.

امتیازات و ارزشهای افزوده شده بر تندیس مفاخر اقتصاد مقاومتی بر اساس هم افزایی شورای تندیس

همانطور که در بخش توضیحات شورای تندیس ذکر شده است ، بر اساس نشستها و جلسات فی مابین نمایندگان و کارشناسان سازمانهای حاضر در شورای تندیس و پیرو تلاشها و پیگیری های دبیرخانه همایش و اعضای شورای سیاستگزاری جهت بهره گیری از ظرفیتهای حامیان معنوی و اسپانسرهای رویداد ، لیستی از اعتبارات و ارزشهای دریافت کنندگان تندیس حد اکثر در روز برگزاری همایش به صورت رسمی اعلام خواهد شد.