تدوین بسته حمایتی- سیاستی افزایش تولید، دانش بنیان و اشتغال

تدوین بسته حمایتی- سیاستی افزایش تولید، دانش بنیان و اشتغال
دکتر محمدرضا منظم رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت از تدوین بسته حمایتی- سیاستی افزایش تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت

دکتر محمدرضا منظم

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت از تدوین بسته حمایتی- سیاستی افزایش تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت،‌ دکتر محمدرضا منظم در گردهمایی معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی به ارائه گزارشی از برنامه های حمایتی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در جهت تحقق شعار سال «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» پرداخت.

منظم با اشاره به اینکه حمایت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در قبال پروژه و مشارکت در صنعت خواهد بود، گفت: مسیر دوم برای حمایت از مراکز رشد برنامه هاست. اگر مراکز رشد طرحی داشته باشد که منجر به محصول شود و در آن مشارکت از سمت صنعت را جذب کند حمایت معاونت را خواهند داشت.

وی افزود: حمایت از طرح های فناورانه از مسیر طرح های یک درصد از سال جاری آغاز شده است. از این پس درآمدهای یک درصد به صندوقی داده می شود و پس از اعلام فراخوان حمایت ها انجام می شود.

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت از حمایت طرح های پسادکتری و پایان نامه های محصول محور خبر داد و گفت: حمایت از طرح های پسادکتری صنعتی به ازای هر پایان نامه ۵۰ میلیون تومان و حمایت از پایان نامه های محصول محور تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان انجام می شود.

وی به حمایت های غیرمستقیم اشاره کرد و گفت: یکی از راه های گرفتن حمایت برای هسته های فناور استفاده از شتابدهنده هاست. در آیین نامه مراکز رشد نیز شتابدهنده ها می توانند در مرکز رشد مستقر شوند. از طریق شرکت های شتابدهنده می توان این حمایت را برای هسته های فناور و شرکت های مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری جذب کرد.

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت در ادامه از برنامه های آتی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خبر داد و گفت: آیین نامه حمایت از واحدهای ارایه دهنده خدمات سلامت برای خریداری محصولات، فرآورده‌ها و خدمات تولید داخل و بسته حمایتی- سیاستی افزایش تولید دانش بنیان اشتغال آفرین از جمله حمایت هایی است در دستور کار داریم.