با نگاه کارآفرینی در عرصه فرش های دست باف صوف مرصع ورود پیدا کرده ایم

با نگاه کارآفرینی در عرصه فرش های دست باف صوف مرصع ورود پیدا کرده ایم
حسن ملایی بافنده اختصاصی فرش های دست باب صوف مرصع:
در این مجموعه افراد مختلفی مشغول به کار هستند که این نشان دهنده کارآفرینی بودن مجموعه در تمامی مراحل به طور مستقیم و غیرمستقیم است و درپایان تاکید می کنم ما فروشنده هنر ایرانی هستیم.

دکتر حسن ملایی در گفت وگو با خبرنگار اصتناد آنلاین گفت: فعالیت ما در زمینه صوف مرصع است یعنی در فرش طلا و نقره و جواهر و سنگ ها به همراه گره های مختلف در کنار هم به کار می رود که به آن صوف مرصع می گویند

وی ادامه داد: بیشتر کارهای ما به کلکسیون دار ها و موزه های کشور مختلف صادرات می شود

این بافنده فرش ها مرصع تصریح کرد:در حال حاضر در داخل و خارج از کشور  این نوع فعالیت  صرفا در انحصار مجموعه ما می باشد و سعی کرده ایم در این مسیر  آموزش هم داشته باشیم.

وی اظهار داشت: ما در زمینه صادرات از رتبه یک به رفته پنجم رسیده ایم و کشورهایی همچون افغانستان,پاکستان,هند و قزاقستان رتبه های بالایی دارند اما من معتقدم به جای تعداد زیاد کمیت برای صادرات فرش باید به مبحث کیفیت توجه شایان داشته باشیم.

ملایی تاکید کرد: به طور معمول نگرش تجار قدیمی ما نگرش سنتی است اما ما نگرش جدید به این کار داریم و از مبدا به این فعالیت نگرش جدی داشته ایم.

این کارآفرین خلاق کارآفرینی را یکی از مراتب مجموعه دانست و افزود: در این مجموعه افراد مختلفی مشغول به کار هستند که این نشان دهنده کارآفرینی بودن مجموعه در تمامی مراحل به طور مستقیم  و غیرمستقیم  است و درپایان تاکید می کنم ما فروشنده هنر ایرانی هستیم.