امیرسینا شهرآبادی

معاون فناوری اطلاعات و رئیس شورای متخصصین اجرایی همایش

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

مدیر اجرایی پروژه سامانه هوشمند ستاد انتخاباتی رئیسی

مدیر فناوری اطلاعات اتحادیه تامین نیاز صنفی کارگران ساختمانی و فصلی کشور

مسئول سامانه کنگره انتخابات حذب اسلامی قانون

——————————————————–

کارشناسی مهندسی کامپیوتر/ فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد کامپیوتر / شبکه

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .