دکتر اسماعیل مهدوی نیا

عضو هیات مدیره و معاون مالی اقتصادی بیمه ‌آسیا

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

– عضو موظف هیات مدیره و معاون مالی،اقتصادی و منابع انسانی بیمه ‌آسیا

– دبیر و عضو هیات مدیره بیمه آسیا

– عضو هیات عامل و معاون اداري و مالي بيمه مرکزي

– ريي سازمان امور اقتصادي و دارايي استان گلستان

– مديرکل امور اداري و مالي استانداري گلستان

– عضو هيأت‌مديره و معاون مالي، اقتصادي و منابع انساني بيمه ‌آسيا

– عضو هيأت‌مديره بيمه دانا

– معاون ذیحساب اداره کل راه و ترابری گلستان 77 الی 78

– عضو هیأت عامل و معاون اداری و مالی بیمه مرکزی از اسفند سال 90 الی فروردین 92

– دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای  اسلامی 92 تاکنون

«+++++++++++++++++»

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .