بنیان فناوران ، ایده پردازان و متخصصین

بنیان فناوران متولی مدیریت و طراحی ساختار سلسله رویدادها

بمنظور همسوسازی و تعامل هدفمند میان چهار عنصر ایده ، تخصص ، بازار و سرمایه به عنوان عناصر اصلی و مورد نیاز در شاکله تجاری سازی نوآوری، توسعه فناوری و خودکفایی ملی می باشند و همچنین با هدف کشف ظرفیتها، هدایت و حمایت از فناوران، ایده پردازان، متخصصین و مخترعین همگام با آموزش دانش مکمل کسب و کار و مهارتهای تخصصی جامع از یک سو  و ارزیابی و سطح بندی میزان دانش ، تخصص و عملکرد سرمایه های حقیقی و حقوقی ملی از سوی دیگر برای اولین بار در کشور به صورت اجرایی مجموعه ای با رویکرد دولتی و ماهیت مردم نهاد و  خصوصی با عنوان بنیان فناوران ، ایده پردازان و متخصصین با حضور و همراهی بسیاری از مسئولین بلندپایه کشور ، مدیران ارشد سازمانها و نمایندگان محترم ادوار مجلس شورای اسلامی با پشتوانه ای از حمایت معنوی وزارتخانه ها ، دانشگاه ها و نهادهای اجرایی و نظارتی تاسیس شد. چابک سازی ساختار بنیان به عنوان بخشی خصولتی و زنجیره ارزش معتبر ایجاد شده به عنوان مرکزی با ماموریت میانجی گری سازمانهای دولتی با هدف خدمت رسانی به بخش خصوصی ظرف مدتی کوتاه ، دستاوردها و عملکردی اثر گذار و اجرایی به همراه داشته است.

در راستای اجرایی سازی منویات و موکدات مکرر مقام معظم رهبری در مقوله حمایت و توجه ویژه نسبت به فناوری و نوآوری و باستناد مصوبات متعدد و مستحکم قانونی در حوزه نوآوری و فناوری ، همراه و همزمان با عقد تفاهم نامه های همکاری فیمابین تعدادی از وزارتخانه ها ، سازمانهای دولتی ، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی ، مراکز علمی و دانشگاههای برتر بین المللی بر اساس اهداف عالیه و در مسیر نیل به مقاصد آرمانی ملی در دوره ی اقتصاد مقاومتی ، بنیان فناوران  اقدام به تاسیس مراکز و سازمانهایی هدفمند، یکپارچه و مستقل در زیر شاخه های خود نمود که هر یک از آنها به عنوان بازویی قدرتمند پس از نیازسنجی ، امکان سنجی و تدوین اسناد توسعه با ماموریتی مستقل اما مکمل یکدیگر تاسیس و توسعه یافته اند.

* کانون هم افزایی مخترعین و نوآوران ایران

* مرکز نیروهای انسانی علمی ، فنی و تخصصی

* مرکز پایش عارضه و تقاضا و سنجش بازار

* کنسرسیوم سرمایه گذاران فناوری و نوآوری

* آکادمی متخصصین ، نوآوران و فناوران بین الملل

* مرکز ارزیابی و رده بندی دانش ، نوآوری و فناوری

* پایگاه استقرار ایده پردازان ، نوآوران و استارتاپها

* مرکز تبادل محصولات دانش بنیان و نوآوری

* پایگاه خبری فناوری های دانش محور و ایده بنیان

 

* ژنراتور ایده ، تخصص ، بازار و سرمایه در فناوری

* کانون تخصصی تولید محتوا ، رسانه گری تبلیغات

* مرکز گردآوری دانشنامه فعالان فناوری و نوآوری

* کلینک مشاوره بهبود ، و توسعه کسب و کار

* پژوهشکده مطالعه و تحقیق داده های دانش محور

* پیشخوان مشارکت انتفاعی در امور حقوقی فناوری

* مرکز تلفیق دانش و نوآوری و صنعت دانش بنیان

* مرکز نگارش نرم افزار و سامانه های هوشمند

* باشگاه مشتریان ، مخاطبین و همراهان بنیان